Dit benadeel ons!

Miskien is die sinsnede ’n herhaling van wat voorheen gesê is, alhoewel die waarheid daarvan steeds geldig bly: ’n Klein Westerse volk van drie miljoen siele, kan nie vyftig miljoen ophef tot hul vlak nie, maar die massas kan drie miljoen aftrek na hulle vlak.

Dit is een van die grootste bedreigings wat die Boere-Afrikaners in die gesig staar, want namate hy verarm word die moontlikheid om afgetrek te word na ’n Afrika-beskawingspeil, al meer ’n moontlikheid.

Een van die kenmerke wat waargeneem word, is die talle moorde wat ons beleef van blankes wat hulle eie mense, gesinsgenote of familie of goeie vriende, koelbloedig vermoor. Dit gaan dikwels gepaard met ’n soort barbaarsheid wat vreemd is in ons volk se bestaan, maar wat deesdae opvallend geword het.

En dit is tot ons eie nadeel.

Die vraag wat hieruit voortspruit, is eerstens wat gedoen kan word om so ’n tendens te keer, en weer die dieper waardes van ons volk te vestig in sy geledere.

In die afgelope weke, en maande is daar berig van talle moorde wat nie moes plaasvind nie. Die eerste skok-moord was waarskynlik dié van ’n gesin wat uitgemoor is deur ’n minderjarige. Daarna het die een na die ander geval die voorblad van ons koerant gehaal, en die jongste geval van ’n vrou wat haar voormalige vriend na bewering geskiet het, is iets wat ons almal ontstel.

Die feit dat daar ’n vrysinnigheid ontstaan onder ons volksgenote, is nie tot ons volk se voordeel nie, dit benadeel ons almal.

Daar is ’n gees van losbandigheid, selfs moorddadigheid en ’n eie wil wat posgevat het onder baie volksgenote. Die optrede laat die vraag ontstaan of hierdie gewelddadigheid nog verder gaan toeneem, nie net in die aantal voorvalle nie, maar ook in die graad van gewelddadigheid.

Die vrye sê wat mense hulle nou toe-eien is sekerlik nie altyd in lyn met die vermaning in die Woord dat ’n wag voor die mond, en ’n sagte antwoord, die grimmigheid afkeer nie.

Natuurlik speel die sosiale netwerke ’n belangrike rol, want mense dink hulle kan mekaar aanvat, beledig en verkleineer asof dit ’n reg is, terwyl ons almal weet dit is nie die reg van ’n mens om ander te veroordeel nie!

Die Vryburger se redaksie doen ’n ernstige beroep op volksgenote om maar weer die ou waardes van ons volk af te stof en toe te pas. Laat ons mekaar eerder verdra en verduur, al verskil ons van mekaar, ons hoef daardie verskille nie op barbaarse wyse te toon nie, maar op die wyse van ’n hoogs beskaafde Westerling, wat sy Protestantisme suiwer uitleef.

Ons kan oor elke onderwerp met mekaar verskil, solank ons dit doen soos wat goed en reg is volgens die voorskrifte wat ’n Christen-gelowige behoort te volg.

Om mekaar so te byt met woord en daad, se enigste waarde is om ons verder van mekaar weg te dryf, presies soos die vyand dit gedoen wou hê. Dit maak klowe, waarvoor daar nie brûe gebou is nie. Dit is nie bouwerk nie, dis aftakelend.

Ons volk durf nie verval in hierdie vreemde kultuur nie – ons is beskaafde mense!