Die Vryburger se toekoms

Die eienaars en redaksie van Die Vryburger het met waardering kennis geneem van die aantal versoeke, of aanbiedinge, van lesers wat vra dat daar hande gevat moet word om die volk se koerant verder uit te bou.

Die rubriekskrywer het dit wel goed bedoel om ’n bydrae te lewer op so ’n wyse, maar die redaksie is van oordeel dat die uitbreiding en groei wat tot hede ondervind is, en wat waarskynlik ongekend is, verder geneem moet word.

Dat daar waarskynlik ’n dag sal aanbreek dat ’n minimale fooi gehef gaan word, is nie ’n onmoontlike nie, maar daardie punt is nog nie bereik nie, en word nie voorsien vir toepassing in die nabye toekoms nie.

Die welmenende lesers, wat bereid is om ’n fooi te betaal, dui vir die redaksie op ’n gesindheid waarvoor daar opregte waardering is. Die lesers toon hulle erns, maar is ook die getuigskrif dat Die Vryburger ’n bepaalde waarde het wat nie misreken word nie.

Weekliks word ’n “nuusbrief” aan ’n paar duisend lesers gestuur. Die Nuusbrief is waarskynlik net ’n manier om lesers daaraan te herinner dat Die Vryburger se berigte nuut, aktueel en volksgerig is. Die paar berigte wat dan in die nuusbrief vervat word, is bedoel om mense te herinner aan die volle koerant.

Die werklike koerant, met sy sowat 100 tot 120 berigte per week, word tans saamgestel uit gebeure wat van belang is vir volksgenote, en wat hulle op hoogte van gebeure hou.

Dit is verblydend dat daar maandeliks nuwe lesers aansluit, en dit is die tendens wat die redaksie probeer vestig, sodat elke Boere-Afrikaner wat oor die fasiliteite beskik, die inhoud van Die Vryburger onder oë kan kry, en dit dan ook op ’n daaglikse basis kan doen, minstens vyf dae elke week.

Lesers wat tot nou toe onbewus was van Die Vryburger se groter omvang as e-koerant, kan gerus die koerant lees deur in te gaan op www.dievryburger.co.za waar al die nuus te vinde is wat werklik saakmaak.

Die Vryburger het hom alreeds onderskei van vele ander Afrikaanse koerante in die besondere opsig dat dit deur geen instansie of politieke party besit of beheer word nie, en nie beheer kan word nie.

Organisasies, politieke partye, en enige ander struktuur, kan nooit deel vorm van Die Vryburger se struktuur wat beleid maak, of toegelaat sal word om enige ander vorm van beheer te bekom nie.

Die Vryburger is nie ’n voorprater vir enige politieke struktuur nie, is nie gekoppel aan enige ander instansie van watter aard ook al, en het geen verbintenis met ander instansies nie, en sal as onafhanklike entiteit bly voortbestaan in belang van die Boere-Afrikaner wat dit erns het met die vryheidstryd van ons volk.

Die toekoms van Die Vryburger is ingebed in die vryheidstryd van ’n verontregte volk, wat deur valse, en misleidende berigte die wêreld aangespoor het om die Boere-Afrikaner sy vyand te maak.

Wanneer daardie vryheid herwin is, sal Die Vryburger, getrou aan sy roeping, help om die waardes en sedes van die volk te hervestig, maar sal ook die draer bly van nuus wat saakmaak.

Onthou, lees die hele koerant by www.dievryburger.co.za.

 

Redakteur