Die nuwe Radio Pretoria

Geagte Redakteur

Beginselvastheid (opvolg)

In opvolging van my vorige brief oor die beleidsverandering deur Radio Pretoria, het ek dit goedgedink om duideliker uit te spel wat hulle aanvang. Radio Pretoria verklaar dat hulle ‘n mondstuk vir die Afrikaner is en Afrikanerkultuur uitdra. Tog word bitter min nuus oor Afrikaner-organisasies weergegee. Blykbaar beskou hulle die meeste van ons eie groeperinge en stryders vir die behoud van ons volk, kultuurgoedere en taal as mededingers om die kalklig te steel.

Aan die ANC en die DA en ander nie-volkseie instansies word besonder baie aandag gegee. Is hulle dan deel van ons kultuur? Is Radio Pretoria dan nie meer ‘n kultuurstasie vir die Afrikaner nie? Is hulle dan ook op ander kulture gerig deur blootstelling en advertensiewaarde aan hulle te gee? Let op na die “nuwe” adverteerders op Radio Pretoria.

Van hulle is organisasies wat hulle nie juis met die Afrikaner vereenselwig nie. Waarom is hulle nou bereid om Radio Pretoria te ondersteun? Van die begin van die ANC se getalleoorname van Suid-Afrika af was dit duidelik gestel dat hierdie ‘n onaanvaarbare oorname was en dat die verandering in die provinsiale name nie aanvaar word nie.

Die PWV-gebied sal steeds so genoem word en ook sal die naam Transvaal behoue bly. Dit sluit ook Oos-Transvaal en Wes-Transvaal in. Nou is stil-stil oorgegaan om die nuwe name te aanvaar en word die oorspronklike name nie meer gebruik nie. So word die luisteraars saggemaak om te abdikeer. Telkens stel die omroepers ons taal in ‘n swak lig. So word kort-kort ‘n Engelse woord of uitdrukking in Engels aangehaal asof Afrikaans ontoereikend is, maar in werklikheid is die Afrikaans beter beskrywend en ook skerpsinnig. In ‘n volgende brief kan ek nog meer misleidings deur Radio Pretoria aan die kaak stel.

Groetnis Johan Denker