CVO Kleinfontein blom!

In die volksdorp Kleinfontein staan ‘n paar geboue waar die leiers van die toekoms gekweek word.  CVO Kleinfontein is een van die eerste CVO skole wat gevestig was in die vroeë 1990’s. Dié skool bestaan vandag nog en het al honderde kinders die nodige skoolopleiding gegee om die toekoms in hierdie donker land met vertroue te bou.

CVO Kleinfontein het verlede jaar die belangrike stap geneem om volwaardige lid van die BCVO te word.  BCVO is die beweging van Christelike Onderwys wat die leerplan en standaarde van die CVO skole landwyd te bestuur en beheer.  Die besluit het die skool laat groei van 7 leerlinge in die begin van die jaar na oor die 50 aan die einde van die jaar. 

Die jaar het CVO Kleinfontein ook met nuwe geesdrif en dinamika afgeskop.  Die afgelope naweek is die jaarlikse CVO skouspel aangebied en is baie geniet deur oud en jonk. 

Op 9 Mei 2014 gaan Manuel Escorcio optree op Kleinfontein ten bate van die skool. Kaartjies is nou beskikbaar vir die glans geleentheid.

Die voorsitter van die skool, Mnr Barney Voster is baie opgewonde oor die toekoms van die skool.

“Daar is geen rede dat CVO Kleinfontein nie een van die grootste CVO skole in die land kan word in net ‘n jaar of twee nie.” 

Die toekomsdroom word ook gedeel deur die skoolhoof, Mnr Tinus Mulder. 

“By CVO Kleinfontein word hoë onderrig standaarde gehandhaaf maar met ‘n lekker veilige plaas-atmosfeer”

Vir meer inligting oor die optrede van Manuel Escorcio of vir enige ander inligting skakel gerus die skool by (012) 802 1454