Cosatu stook werkers op

Die lekker lewe van plaasboere onder die Zille-bewind ten koste van die arm plaaswerker is verby. Dit is nou as Marius Fransman, Wes-Kaapse ANC-voorsitter, sy sin kry en sy party die provinsie terugwen.

Fransman het op besoek aan Stofland, De Doorns, die middelpunt van gewelddadige landboubetogings wat einde 2012 en die begin van verlede jaar na die res van die Wes-Kaapse landbougebied versprei het, onder die boerderygemeenskap ingeklim.

Hy het die boere daarvan beskuldig dat hulle weet dat in De Doorns word hulle mense soos slawe behandel. Sy gehoor van sowat 250 mense het instemmend geglimlag.

Hy het die boere verder daarvan beskuldig dat hulle goed leef terwyl die plaaswerkers in haglike omstandighede bly.

Markverwante vergoeding is iets van die verlede as die ANC die Wes-Kaap verower en sy radikale grondhervormingsplan in werking stel, het Fransman gesê. Hy het nietemin die plaasboere genooi om vir die ANC te stem.

Die Wes-Kaapse landbougrond is van die Khoi en die San gesteel, het hy gesê. Hoekom moet ons miljoene Rand daarvoor betaal, het hy gevra.