Cosatu-man pleit vir omgekeerde apartheid

Die balans moet geskep word, en om die balans reg te kry, moet apartheid weer ingestel word, maar hierdie keer moet dat so opgestel word dat “wittes aan die ontvangkant” van die onreg is.

“Ons soek dus omgekeerde apartheid, want dit is al manier hoe die nalatenskap van apartheid uitgewis kan word”, sê Tony Ehrenreich, Wes-Kaapse leier van Cosatu.

“Die skaal van regverdigheid kan net balanseer as die werkplek die demografie van die provinsie op alle vlakke weerspieël,” het hy gesê.

Hy het tydens ’n vorige geleentheid gesê die helfte van alle wit staatsamptenare wat tans in die Wes-Kaap in diens is, moet onverwyld in die pad gesteek word.

“Witmense is totaal óór verteenwoordig in die administrasie, en sal moet plek maak vir bruin en swart mense,” sê hy.

“Omgekeerde apartheid is positiewe diskriminasie en wis so die nalatenskap van apartheid,” het Ehrenreich gesê.

Hy verskoon homself dadelik as hy dit se, dat witmense dit nie moet sien as ’n direkte aanval op hulle nie, maar ’n manier om die onreg van die verlede uit te wis.

“Wittes beskik oor historiese bates, en hulle moet gebruik om eie ondernemings te begin,” is sy antwoord op die probleem van werkloosheid wat dus vir wittes wag.

Marius Fransman, die ANC se provinsiale leier in die Wes-Kaap het ook gedink dat ’n uiters radikale plan toegepas behoort te word om swartes met indiensneming te bevoordeel.

“Dit is ontstellend dat 60% van Wes-Kaapse amptenare in bestuursposte sit, en dit is niks anders as apartheid nie,” reken Fransman.

Foto – Tony Ehrenreich