Clive Derby-Lewis terminaal siek.

Mev. Gaye Derby-Lewis het vanmiddag by monde van haar prokureur erken dat haar man, Clive terminaal siek aan kanker is.

Die omvang van sy siekte is na verskeie toetse bekend gemaak.

Volgens mev. Derby-Lewis is Clive se siekte probleme nou as gevolg van die feit dat sedert kanker die eerste keer ‘n paar jaar gelede by hom gediagnoseer is, hy geen professionele behandeling daarvoor ontvang het nie.

Indien mev. Derby-Lewis haar nie verlede maand tot die hooggeregshof gewend het en ‘n hofbevel teen die Departement van Korrektiewe Dienste verkry het om te sorg dat haar man in die hospitaal opgeneem word om ordentlike behandeling te kry vir die beserings wat hy gedurende die eerste moordaanslag op sy lewe ontvang het nie, sou niemand geweet het hoe ernstig siek hy werklik is nie.

Indien die DKD gehoor gegee het aan die hofbevel en dit nie op ‘n onwettige en kriminele wyse geminag het nie, sou die tweede moordaanslag, waarin hy baie naby aan sy dood gekom het, ook nie plaasgevind het nie.

Clive is uit die ICU eenheid, maar hy is baie maer en verswak, het swart kringe om sy oë en sy regterlong het platgeval na die tweede aanval op hom. Die groeisel in dieselfde long is ‘n weefsel biopsie van gedoen en hy is gediagnoseer met aggressiewe longkanker.

Hy is tans te swak om bestraling of chemoterapie te ontvang na die operasie op sy regterlong om die bloeding te stop.

Die linkerarm se beenpyp wat in die eerste aanval gebreek is, is swak en skeef geset deur Kalafong Hospitaal sodat die gebreekte armpyp nie behoorlik “op lyn” is nie.

Dr Durand het gesê dat die arm nooit sou aangegroei het nie en Clive sou gangrene in die arm kry as dit so gelaat is. Dr Durand het die arm weer oor geset sodat die arm kan aangroei.

Clive se gesondheid is verwaarloos in die tronk oor die afgelope jare sedert 2008 en dit was nou die 2de keer wat die hof genader is om Clive by ‘n bekwame dokter te kry, terwyl die DKD skynbaar nie ‘n flenter oor Clive se gesondheid omgee nie.