ANC plakkaat

’n Skerpsinnige het die ANC plakkaat

verander om nader aan die waarheid

te kom.

“Together we build my new house”