Amcu staking duur voort

Die voortslepende staking in die platinumsektor van die mynbedryf in Rustenburg sal voortgaan, ondanks ‘n meningsopname onder werkers van Bruggemans en Vennote, wat daarop wys dat twee-derdes bereid is om die 9% aanbod te aanvaar en terug te gaan werk toe, aldus Joseph Mathunjwa, president van die Vereniging van Mynwerkers en Konstruksie Unie, beter bekend as Amcu
Die staking wat nou al drie maande duur het die werkers al volgens bronne ‘n enorme R 6047 miljoen in lone gekos, maar sal voortduur totdat die myne toegee tot ‘n loonverhoging van R12 500-00 per maand, volgens Mathunjwa.
Die werkersunie word egter van al kante gekritiseer oor hulle weiering om die 9% verhoging te aanvaar en baie werkers beweer dat intimidasie ‘n groot rol speel. ‘n Groot deel van die bykans 60 000 werkers vrees ook blykbaar vir hulle lewens.
Sommige politieke ontleders meen dat Amcu dalk nou sy hand oorspeel het, omdat hulle die negatiewe effek wat die staking op die werkers het, onderskat wat tot grootskaalse muitery kan lei. Dit sal juis die Nasionale Mynwerkersunie (NMU) tot voordeel strek, indien die werkers in groot getalle Amcu kan verlaat en terugkeer na die moederbond.
Nieteenstaande die tekens van onderlinge verset, beweer Mathunjwa dat die unie steeds sal voortgaan met onderhandelings vir beter salarisse vir sy lede.
Volgens Prof. André Duvenhage, politieke ontleder van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, kan die toestand ook die ANC bevoordeel tydens volgende maand se eenheidstaatverkiesing. Hy sê dat Amcu sy hand oorspeel het met die beperkte geleentheidsgleuf wat die staking aanvanklik gebied het en dat die doodloopstraat wat die onderhandelinge bereik het, die mynmaatskappye nou oortuig het dat die prys van arbeid te hoog geword het.
‘n Ander politieke ontleder, Aubrey Matshiqi het Duvenhage se opsomming beaam en gesê dat NMU definitief by die wanprestasie van Amcu gaan baat vind. Hy beweer ook dat die meeste mynwerkers reeds besluit het vir wie om te stem en dat dit nie die ANC noodwendig sal bevoordeel trek uit die geskil nie.
Matshiqi sê dat baie van die stakers reeds die area verlaat en terug gekeer het na die Oos-Kaap, omdat die omstandighede vir hulle in Rustenburg ondraaglik geword het.
Sommiges beweer dat die lewe beter was onder die NMU en dat Amcu mettertyd sal moet skik om ‘n einde aan die geskil te bring.
Die ANC se onvermoë as regerende party om in te gryp in die onderhandelinge en as bemiddelaar die geskil by te lê, spreek boekdele oor waar die organisasie se lojaliteite nou lê op die vooraand van ‘n verkiesing, wat volgens verskeie meningspeilings, op ‘n afname in steun onder sy tradisionele kieserskorps wys.
Kenners meen dat deur nie in te gryp nie, die ANC onomstootlik bewys dat hulle onbekwaam is om die land te regeer en nie oplossings ten behoewe van al sy inwoners kan vind nie.