Vermeende blanke veedief glo vasgevat

Die lang wag om die hofuitspraak aan te hoor het begin toe die streeklanddros ’n welbekende veespekulant van die Oos-Vrystaat met die eerste 15 aanklagte teen hom, begin het.

Streeklanddros Marina Voges moet nog uitspraak lewer oor ’n vêrdere 31 aanklagte teen die beskuldigde, Reinhardt Verster (27) en sy “vennoot”, speurder-konst. Michael Mathoka (31).

Verster wat welbekend is in die Vrystaat staan op 46 aanklagte van bedrog, alternatiewelik veediefstal en selfs bende betrokkenheid tereg.

Mathoka staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en bendebedrywighede.

Verster is uit die 15 aanklagte wat hanteer is, net op een skuldig bevind.

Die staat beweer hy het boere in die Oos-Vrystaat uit nagenoeg R3,5miljoen bedrieg.

Na bewering het hy bedrieglike transaksies aangegaan waarby sowat 850 beeste betrokke was.

Verster het na bewering vooruitgedateerde tjeks as sekuriteit aan boere oorhandig, wel wetende dat daar nie fondse is om die tjeks te verdiskonteer nie.

So is daar na bewering gehandel om landbouers uit miljoene Rand te bedrieg.

Verster se verweer is dat hy slegs R2,8miljoen skuld en dat slegs 382 beeste aan die klaers verskuldig is.

Verdere verloop word afgewag.