Venesië – dalk ons eerste model

As Venesië dan ons eerste model moet wees van hoe volksvryheid deur middel van sesessie (afskeiding) verkry word, dan het die Boere-Afrikaner iets om daar te gaan leer, en waarskynlik sal dit verstandig wees om te gaan kers opsteek van wat alles gedoen moet word vir die herwinning van sy eie vryheid.

Die inwoners van Venesië is oppad stembus toe – en net miskien sal ons volk, deur middel van ons eie Boere-Afrikaner Volksraad die weg wat in Venesië gevolg is, positief kan aanwend ten behoewe van ons eie vryheid.

Venesië het iewers in verlede jaar aangekondig dat hulle nie meer veel langer onder die juk van Italië wil wees nie, en het toe ’n bepaalde proses begin tot hier waar hulle nou ’n referendum gaan hou.

Die verwagting is dat lande soos Skotland en Katalonië kan volg sodra Venesië ’n geslaagde proses deurloop het.

Die handeling van Venesië kan talle ander volke ook in beweging bring om dieselfde pad te begin stap, en selfs in die VSA kan nuwe momentum opgebou word in verskillende state om af te skei van die Verenigde State.

Hier te lande is ’n proses reeds aan die gang gesit deur die Boere-Afrikaner Volksraad. Volksgenote kan verwag dat skakeling met die leiers in Venesië heel waarskynlik nuwe momentum kan gee aan die proses hier te lande.

Boere-Afrikaners is alreeds in stille afwagting vir die beoogde volkseie verkiesing wat onder leiding van die Volkseie Verkiesingskommissie (VVK) sal plaasvind om ’n Boere-Afrikaner Volksraad te kies.

Die verkose lede sal ’n lywige opdrag hè, maar daardie opdrag kan net na behore tot uitvoer gebring word met die steun van elke volksgenoot. Hiervan is die belangrikste waarskynlik om nou reeds te begin om volksgenote te registreer vir die verkiesing, en om ’n finansiële bydrae te maak tot die VVK se verkiesingsfonds.

Oorhoofs is daar nuwe hoop vir alle strydendes wat verkies het om die moeisame weg na vryheid te volg, eerder as die verslawende weg waarop ons tans verkeer.

Saam met die harde werk wat nou gedoen moet word, moet ons ook nie nalaat om hierdie werk biddend aan te pak nie.

Almal weet een ding: Uiteindelik sal ons vryheid nie weerstaan kan word nie!