Stemmers word al minder

Die totale aantal mense wat stemgeregtig is, en hulle stem tydens verkiesings uitbring, verminder elke keer met ’n verkiesing wat gehou word.

Dit is die bevinding van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV) in hul mees onlangse studie.

Alhoewel die totale aantal stemgeregtigdes toeneem, is daar ’n sterk afname in die aantal mense wat wel hulle stemme uitbring.

In 1994 het slegs 14% van die stemgeregtigdes in die land nie by die stembus opgedaag nie, maar in 2009 het 35% nie gaan stem nie.

In meningspeilings wat onlangs uitgevoer is, blyk dit dat die tendens voortduur.

Voorlopige aanduidings is dat die 2014 verkiesing weereens ’n stygende tendens sal toon van mense wat nie gaan stem nie.

Navrae wat gedoen is by nie-stemmers, toon dat meer as 40% sê dit help nie om te gaan stem nie want alles gaan onveranderd bly, en meer as 30% sê daar is geen party wat aan hulle behoeftes sal voorsien nie, en dus nie die moeite loon om te gaan stem nie.

’n Woordvoerder van die Verkenners sê dit is duidelik dat die Boere-Afrikaner Volksraad se verkiesings die enigste antwoord vir volksgenote is, want dit bied immers ’n geleentheid om die pad na vryheid voor te berei.

Boere-Afrikaners het ook te kenne gegee dat te midde van talle ander redes, daar ook rede is om te glo dat die sogenaamde algemene verkiesing nie altyd gepaard gaan met korrekte en eerlike prosedures nie.

“Dit is ook opvallend dat die VVK verkiesing ’n groei in stemmers toon, teenoor ’n daling van stemmers in die regime se verkiesing”, het hy gesê.