Soldate se belasting agterstallig

Na raming is byna 5,000 soldate van die Weermag se belasting agterstallig en gaan maatreëls toegepas word om dit onverwyld in te vorder.

Die agterstallige bedrae moes in een aftrekking gedoen gewees het, wat beteken dat sekere soldate feitlik geen vergoeding vir die betrokke maand sou ontvang nie.

Blykbaar is die meeste gevalle aangeteken as soldate wat nagelaat het om ’n registrasie dokument in te vul en ’n Inkomstediens belastingnommer te bekom.

Dit het daartoe gelei dat die Owerheid nie die belasting afgetrek het van die soldaat se soldy nie en gevolglik het dit agterweë gebly.

Van die soldate se sake blyk duister te wees, en gevalle is glo aangeteken waar die SAID reeds jare lank sukkel om verskuldigde bedrae te verhaal.

Kenners meen dit is ongehoord dat ’n Departement mense maandeliks kan betaal sonder dat hulle geregistreer is by die SAID sodat die belasting gedeelte gereeld oorbetaal kan word.

“Die maklikste metode sou wees om die soldate nie te betaal nie, tot tyd en wyl hulle die departement van ’n wettige SAID belastingnommer kon voorsien. Die huidige optrede maak die Departement net so skuldig as die soldaat,” het ’n kenner gesê.