Riverdance

http://www.youtube.com/watch?v=u_jTujiRdi8

 

Riverdance is ‘n teatervertoning wat uit tradisionele Ierse volksdanse saamgestel is. Ierse volkdanse is bekend vir hulle vinnige voetwerk waartydens die arms grootliks stil langs die sye gehou word.

Die stuk is deur Bill Whelan gekomponeer as die pouse item tydens die 1994 Eurovisie Sangkompetisie. Die danstroep het merendeel uit ballet en ander professionele dansers bestaan en die soliste was Jean Butler en Michael Flatley.

Onderdruk vir eeue en die muishond in die Verenigde Koninkryk, het Ierland dit nooit maklik gehad nie. Die Iere is Kelte en nie Anglo-Saksers soos die Britte nie, maar soos oral waar die Britte betrokke raak, is die Iere wreed onderdruk.

As gevolg van Brittanje se rol in hulle lewens, het die land al die jare gesukkel om die mas op te kom. In 1994 het die wêreld deur middel van die uitsending van die Eurovisie se sangkompetisie vir die eerste keer die Iere gesien vir wat hulle is en nie die karikatuur wat die Britte van hulle gemaak het nie.

Baie soos met ons, was die prent wat die wêreld van die Iere gehad het, dié een wat deur die Britte geskilder is; ‘n Ier is ‘n voorwerp van bespotting, dom, onbekwaam en lelik. Maar met een uitsending het ongeveer 600 miljoen mense wêreldwyd gesien dat die Iere nie net ‘n intelligente volk is nie, maar dat hulle sjarmant, aantreklik en talentvol is.

Daar is studies geskryf oor die invloed wat kultuur op die ekonomie het, en hier is ‘n duidelike voorbeeld daarvan. In 1995 het Ierland skielik ‘n opbloei in sy ekonomie gehad wat ongekend aan sy geskiedenis was. In daardie jaar is die dansgroep ook uitgenooi om voor die Britse koningshuis op te tree en verder deel te neem aan die Koninklike Verskeidenheidsuitvoering later die jaar.

Wêreldwye suksesvolle toere sou volg.

In Ierland was die ekonomiese groei vir 1995, 8% en werkloosheid op sy laagste. Investering deur groot maatskappye in die IT sektor het in die land begin belê en die geskoolde en goedopgeleide werkers het ander multi-nasionale maatskappye na die land gelok. Binne ‘n jaar het die land wat bekend was as een van die armste in Europa, verander na een van die rykstes.

Nou nog word na die periode verwys as die CelticTiger. Maar met die ekonomiese insinking in 2008 het Ierland ook aan die pen gery. Nietemin is hulle weer besig om op te staan.

Google met 2,000 werknemers en ander groot maatskppye is weer terug in Dublin en hoewel die stuk ‘n transformsie ondergaan het, leef Riverdance voort, nie net in die teaterproduksie nie, maar in talle opleidingskole oor die wêreld waar jong kinders hoop om die moeilike danspassies te bemeester.