Oorsprong van Eendrag maak mag

C:UsersProfHGAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.OutlookDOU01AEIScan - Copyaa (4).jpg

Na verskillende vertalings van die Bybel, en dele van die Bybel, in Nederlands, het die Statevertaling in 1637 verskyn. Dit was in die tyd van die oorloë tussen Nederland en Spanje (1568-1648), die 80-jarige oor­log. Spanje was Rooms en Nederland al Hervormd. Die verskillende state in die lae lande wat grootliks self-regerend was, soos Holland, Friesland, Gelderland en andere ís opgeroep om as Hervormde state saam te staan in die oorlog teen Spanje. Daarvoor is die spreuk: “Eendracht maakt macht” gebruik.

Hierdie spreuk ís toe ook voor in die Statevertaling van die Bybel opgeneem. In 1652 toe Jan van Rie­beek op 6 April in Tafelbaai gearriveer het, is hierdie spreuk saam met die Bybel aan ons kus gebring, en daarmee is die Voortrekkers in hulle wakis die Afrikanervolk in die binneland daagliks onderskraag. So het die “spreuk” in die ZAR se wapen, in die Transvaalse wapen en in die kerkwapen van die Voortrekkers, die Hervormde Kerk, bestaan gekry.

Met dankbare erkenning aan “Koers in Leer- en Lewens­kwessies”.