Ongerymdhede by OVK ontbloot.

Die openbare beskermer het in ‘n verslag aan die parlement skok feite rakende die onafhanklike verkiesingskommissie (OVK) bekend gemaak.
Luidens die verslag van die openbare beskermer Thuli Madonsela, is daar ongerymdhede rakende die verhuring van die OVK se nuwe hoofkantoor in Verwoerdburg, Pretoria bespeur.
Madonsela beweer dat die romantiese verhouding tussen die OVK voorsitter adv. Pansy Tlakula, en Thaba Mufamadi (senior ANC LP) aanleiding kon gegee het tot Tlakula se besluit op die gebou as nuwe hoofkantoor.
Volgens die verslag het Mufamadi belange in die maatskappy wat die gebou besit, en hierdie beweerde verband sal dus op ‘n hoogs onwelvoeglike verbintenis tussen die regerende party en die onafhanklike verkiesingskommissie, dui.
Terry Tselane, ondervoorsitter van die OVK, het vure probeer doodslaan en gesê dat daar geen rede is dat die OVK nou op die stadium aandag aan die kwessie behoort te spandeer nie, omdat al hulle aandag nou toegespits word om die algemene verkiesing later vanjaar ‘n sukses te maak. Hy’t verder gesê dat die OVK nou in besit van die verslag is, en geïmpliseer dat daar geen rede is waarom die OVK daarop hoef te fokus nie.
Die hoofkiesbeampte van die OVK, Mosotho Moepya, het gesê die kommissie is gereed om die verkiesing vanuit die gebou waarby die regerende party betrek is, te beheer.

Hoe dit die onafhanklikheid van die kommissie gaan beïnvloed, en hoeveel ander ongerymdhede daar dalk mag uitbroei, is natuurlik ‘n ope vraag.
Volgens bronne is 25,3 miljoen mense vir die verkiesing geregistreer, wat neerkom op ‘n benaderde 80,8% van alle moontlike stemgeregtigdes. Die OVK is blykbaar in samespreking met Eskom om elektrisiteitsvoorsiening na stemlokale te verseker, maar maak egter ook gereed om te kan ingryp met tydelike kragopwekking, sou diensverskaffing ten tyde van die verkiesing faal.
In verwante nuus het die Front Nasionaal party van Hannes Engelbrecht en Dan Roodt bekend gemaak dat hulle kandidaatlyste en meegaande deposito betaling die OVK kantore betyds bereik het, wat dit vir díe pro-Boere-Afrikanerparty moontlik sal maak, om aan die eenheidstaatverkiesing deel te neem.

Die nuus dat Julius Malema se EFF party ook betyds sy party se kandidatelys en deposito kon betaal, mag egter as ‘n skok vir baie volksgenote kom. Die party sal nou sy onheilige werksaamhede kan voortsit en heel waarskynlik ook binnekort met verteenwoordiging in die Suid Afrikaanse parlement kan spog.
Op buite-parlementêre vlak het die Boere-Afrikaner Volksraad bekend gemaak dat die volgende volksverkiesing voorwaardelik geproklameer is vir September/Oktober 2014. Die Raad se huidige termyn verstryk op 9 Oktober 2014, waarna ‘n nuwe verkiesing gehou sal moet word om ‘n nuwe Volksraad aan te wys, wat die mandaat van sy kiesers, om volksvryheid te bewerk, voort moet sit.
Alle registrasie beamptes van die Volksraadsverkiesingskommissie (VVK) word versoek om voort te gaan met registrasies van kiesers, en terselfdertyd word volksgenote ook versoek om die Raad en die kommissie afsonderlik behulpsaam te wees met donasies, om die beide instansies se werksaamhede te befonds.
Bankbesonderhede is beskikbaar op beide instansies se amptelike webtuistes.