Onderwys begroting onder soeklig

Die Departement van basiese onderwys kry hierdie finansiële jaar die grootste enkele gedeelte van die begrotingskoek naamlik R177,6 miljard.

In sy begrotingstoedeling vir die Onderwys, beplan min. Pravin Gordhan die toekenning van 13 500 “Funza Lushaka-beurse” vir onderwysstudente. Siende dat hierdie beursskema verlede jaar slegs 3 950 onderwysers opgelewer het, blyk dit nog een van die A.N.C.-Regering se mislukkings te wees aangesien die opleiding van Onderwysers een van die department se belangrikste doelwitte is.

Gedurende die mediumtermynbegroting is reeds meer as R8 miljard goedgekeur en uit hierdie begroting moet meer as ‘n duisend  skole van lopende water voorsien word, meer as 500 skole moet herstel word en 160 skole moet vervang word. Dit is duidelik dat die verbetering van infrastruktuur by skole ernstige aandag verdien.

Die geloof dat dit makliker is om ‘n struktuur van die grond af op te bou teenoor ‘n poging om iets wat uitmekaar val, sodanig te lap dat dit so goed as nuut is, maak sin.

Die Departement van Basiese Onderwys sit met die volgende probleme:

Die noodsaaklikheid om genoeg onderwysers op te lei ( behoorlik op te lei );

Die infrastruktuur by bestaande skole moet na behore in stand gehou en selfs uitgebrei word;

Genoeg nuwe skole moet gebou word om in die stygende aanvraag te voldoen;

Die kwaliteit van onderrig moet by al die skole op die selfde standaard gebring word;

Sommige provinsies se vermoë om betyds alle nodige materiaal vir onderrig doeleindes te lewer, bly steeds ‘n probleem.

In ‘n terugblik na die jare sedert 1994, kan gesê word dat die regering verantwoordelik is vir sy eie patetiese vertoning, dat hy sy eie kinders vir die “wolwe” gooi.

Tydens die sogenaamde ”struggle”, was die gewilde slagspreuk “liberation before education” en tans blyk dit dat elkeen sorg vir hom- of haarself. Die agterstand in die daarstelling van swak geriewe en nog swakker onderwysers, word telkens na verwys as die nalatenskap van Apartheid. Hoe lank gaan daar nog voortgegaan word met die persepsie dat die Blanke ook vir die anderskleurige leerlinge moes voorsiening gemaak het ? Is elke bevolkingsgroep nie van meet af aan verantwoordelik vir sy eie kinders nie?