Numsa kondig reeks stakings af

Die Nasionale mynwerkersunie van Suid Afrika, Numsa gaan weereens volgende week staak. Dit sal egter nie ‘n enkele gebeurtenis wees, gemik daarop om griewe van werkers aan te spreek nie, maar sal blykbaar die begin van ‘n reeks stakings vorm, wat tot in 2016 kan strek, aldus Karl Cloete, adjunk-sekretaris-generaal van die vakbond.
Instede daarvan om griewe van werkers so gou as moontlik by te lê, beweer Cloete dat hulle van nou af gereeld met verskillende eise op straat gesien sal word. Cloete sê verder dat die aksie van Numsa geregverdig is in die lig van, nie net werkerseise nie, maar ook omdat die vakbondfederasie Cosatu se bedelings-krag afgewater geword het, as gevolg van binnegevegte wat spruit uit onder andere, die skorsing van Zwelinzima Vavi, Cosastu se eertydse sekretaris-generaal.
Numsa het dit alreeds ‘n geruime tyd baie duidelik gemaak dat die geheul tussen S’dumo Dlamini, Cosatu se president en Jacob Zuma, as die oorsaak van Vavi se ondergang uitgewys kan word wat tot die vertrouensbreuk tussen die vakbondfederasie en sy filiaal gelei het. Die onheilige verhouding tussen vakbondfederasie en staat, waar eersgenoemde soos ‘n takkantoor (of soos hulle dit noem, ‘n arbeidtoonbank) van die regerende party bedryf word, is ‘n verdere steen des aanstoot in die oë van Numsa.
Volgens Numsa is Dlamini verantwoordelik vir Vavi se skorsing, omdat hy openlik krities teenoor die ANC en veral sy president, Jacob Zuma staan. Hulle beweer ook verder dat geen werkersmandaat uitgevoer is sedert die debakel nie en dat dit die rede is dat die werksaamhede van vakbondfederasie gekniehalter word.
Cloete het verder daarop gewys dat Numsa nie die ANC in hulle verkiesingsveldtog sal ondersteun of bemark nie. Werkers sal nou eerder gemobiliseer word om Cosatu terug te wen, maar Cloete het benadruk dat NUMSA nie belangstel om ‘n eie party te stig nie.
Volgens die vakbondhoof benodig die werkers ‘n opregte, onafhanklike vakbond, wat sy mandaat om werkersgriewe op revolusionêre wyse op te los, sal volstaan.

Foto – Karel Cloete