Landdros verloor miljoene Rand

Hy sou ’n eis om skadevergoeding van sowat R9,4 miljoen kon instel, maar nou is hy elke sent daarvan kwyt.

Die voormalige landdros, Machiel Reinecke, het nie alle opsies om sy ontevredenheid reg gestel te kry, ten volle uitgeoefen toe hy gedurende 2002 as landdros bedank het nie.

Dit is die bevinding van regter Malcolm Wallis namens ’n volbank regters in die appèlhof in Bloemfontein.

Die hooggeregshof in Pretoria het aanvanklik ’n eis van skadevergoeding aan Machiel

Die regter het aangedui dat Reinecke hom op die interne grieweprosedure kon beroep het en indien dit nie na wense sou verloop nie, kon hy die staat gedagvaar het om die geld wat aan hom verskuldig is, te kry.

Regter Cynthia Pretorius het in ’n vorige hofsaak beslis dat landdros Booi sodanig opgetree het teenoor Reynecke dat dit vir hom onmoontlik geword het om voort te gaan in sy beroep.

Booi het sy pos as landdros vaarwel toegeroep toe Reinecke ’n klag by die Landdrostekommissie ingedien het. Booi het daarna net klerklike werk verrig.

Die appèlregter se bevinding was ook dat die kommissie die erns van Reinecke se situasie sou besef het, maar dan moes hy die volle moontlikhede van remedie uitgeput het voor hy die hof genader het.