Grondeise – prosedure moet verander

President Jacob Zuma is van mening dat Wetgewing nou voorberei moet word om dit vir grondeisers makliker te maak om grond te eis.

Volgens Zuma is die huidige stelsel so dat daar in die fynste besonderhede ingaan word om te bewys dit was hul grond.

Hy sê dit moet makliker gemaak word vir mense, en dit moet nie moeilik wees vir mense om te bewys dat die grond aan hulle behoort het nie.

“Ons word deurentyd benadeel,” het die president aan tradisionele leiers gesê.

Die Wysigingswetsontwerp op die sogenaamde Herstel van Grondregte, wat nou aanvaar is, maak voorsiening dat grondeise vir die volgende vyf jaar sal heropen.

Zuma het tydens die aanvaarding van die Wysigingswetsontwerp gesê hy beskou dit as ’n geskiedkundige oorwinning, maar dit is steeds te min.

Hy wil sien dat eisers goeie regsverteenwoordiging kry, want hy meen daarsonder word niks ernstig opgeneem nie.

“Dit is nie ’n kleinerige saak nie. Ek dink ons moet hulpbronne saamvoeg en na nuwe wetgewing kyk namens julle mense sodat niemand uitgesluit sal word nie.”

Anneleze Crosby, die regsadviseur vir AgriSA, meen dit is onwaar dat eisers self bewyse moet lewer dat grond aan hulle behoort.

“Dit is die Grondeisekommissie se taak om die nodige navorsing oor eise te doen. Die eiser hoef net ’n vorm in te vul”, het sy gesê.