Grondbesit in SA

Behalwe om te kla of woedend te word oor die "Wet of die Herverdeling van Grond" wat nou goedgekeur is, wat kan ons doen aan die saak?

Die Landbank sloer nou al jare met die grondopname en die mite dat blankes die meeste grond in SA besit word oral verkondig. Ons sal die opname self moet doen!

Die Volksraad poog nou al vir 2 jaar om ‘n behoorlike opname van Boere-Afrikaner grondbesit te doen, maar tot op hede het slegs 241 mense aan die opname deelgeneem. Ons sal dringend hieraan moet aandag gee! Daar moet ‘n kaart opgestel word van die verdeling van grond in SA sodat ons die leuen met FEITE kan weerlê!

Hier is ‘n voorbeeld van die kaart van die grond wat aan die Zoeloes in Natal behoort. As ons die saak wil aanveg, sal ons daadwerklike pogings moet aanwend!

Jy kan op die volgende skakel gaan kliek om te sien hoe die lys van die grondopname tans lyk. Links van die opname is ‘n skakel na Vorm 16, wat jy kan voltooi om aan die opname deel te neem.

http://vvk.co.za/215252.html

Ons kan nie bekostig om, soos in die afgelope 20 jaar, ons koppe in die sand te steek oor dit wat in die land aangaan nie. NIKS gaan verander of verbeter as ons nie aktief deel word van die proses om teen die regering op te staan nie!!!!

Sunette Bridges