Geen salaris vir onderwysers

Vakbonde en onderwysers was woedend toe hulle lede, wat as tydelike onderwysers aangestel is, weereens sonder ’n salaris moes klaarkom nadat hulle ook nie vergoeding ontvang het vir Januarie nie.

Die chaos in die Noord-Kaap is nou vir die soveelste keer uitgewys vir ’n bedenklike stelsel wat in plek is, of toegeskryf moet word aan die onkunde van werkers in die Departement.

Dit is die mening van ’n onderwyser wat reeds jare lank betrokke is in die provinsie se onderwys.

Een onderwyser het woedend uitgevaar teen die swak administrasie van die Departement, en gesê sy  is nou siek en sat vir die klomp en het lus en vind ’n ander beroep waar sy minstens betaal word vir haar dienste.

’n Ander onderwyser het gemurmureer en gesê hy is al skaam om met bakhande by die bank te staan en verduidelik dat hy weer nie betaal is nie.

“Wie dra die verantwoordelikheid en die gevolge as my krag afgesny word, en ek skielik nie meer water in die kraan het nie?” is die vraag van menige onderwysers wat weereens nie vergoed is nie.

’n Ander onderwyser wil weet hoe dit moontlik is dat hy die hele 2013 elke maand klokslag betaal is, en nou is daar skielik ’n probleem.

“Ek doen dit reeds jare. Ek weet presies watter dokumente hulle soek. Die verskoning dat daar iets met my papierwerk skort, hou nie water nie,” is die beswaar van ’n ander een.

Mnr. Johan du Toit, sekretaris van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie (SAOU), is saam met sy lede radeloos, maar se die probleem is grootliks opgelos. In Januarie was daar meer as 1,400 onderwysers wat nie betaal is nie, en vir Februarie is daar nog net 45 probleem gevalle wat reggestel moet word.

Navrae toon dat die Departement sê hulle Persal-stelsel was gesluit wat meebring dat die ander onderwysers eers gedurende Maart hulle vergoeding sal ontvang.