Gebeure op Majuba

Gedurende die nag van 26 Februarie 1881 het ’n Britse mag van ongeveer 400 man onder bevel van Generaal Colley die berg Majuba van die Suidekant af beset. Sondagmôre 27 Februarie 1881 het die boere onder leiding van veldkornette Roos, Malan, Trichardt en Kommandant Ferreira die Engelse onder die koeëls gesteek en tydens hierdie skermutseling is Generaal Colley deur ’n Boere koeël gedood. Die ouderdom van die Boere wat aan die geveg deelgeneem het, was 50 jaar en ouer.

Tydens die herdenking van die Slag van Majuba op Saterdag 1 Maart 2014 het die besoekers die geleentheid gehad om van die geskiedkundige plekke op Majuba te besoek. Een so ’n plek is waar Generaal Coley gesneuwel het en dit word met ’n wit kruis aangedui. Flippie Nieman van Groblersdal en sy kinders het die plek besoek en die foto is deur sy vrou Christelle geneem