Boer vat ministers hof toe oor mynwetgewing

‘n Oos-Transvaalse boer, mnr. Werner Weber van Piet Retief, wil blykbaar die hooggeregshof nader vir ‘n verklarende bevel om die staat te dwing om hom te vergoed vir verliese gely, as gevolg van die staat se eensydige besluit om myn- en prospekteringsregte aan derdes toe te staan op sy eiendom, wat die inkomste uit sy boerdery negatief sal beïnvloed.
Weber wil die aansoek bring, omdat hy voel dat ontginning op plase, boere se reg om hulle grond vir boerdery aan te wend, sal ontneem.
Volgens Weber verteenwoordig hy verskeie boere in die omgewing wat nie ontginning op hulle plase wil toelaat nie. Hy beweer dat die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleumhulpbronne (MPRDA) boere die reg ontneem om te besluit om eerder te boer.
Hy beweer verder dat sedert die MPRDA in 2004 in werking gestel is, daar talle aansoeke deur mynmaatskappye gedoen is om prospektering op hierdie, en van sy ander plase toe te laat. ‘n Gedeelte van die gebied ter sprake vorm ook blykbaar die kern van ‘n bewaringsgebied waar 11 fonteine ontspring en wat deel vorm van die Boesmansrivier se opvangsgebied.
Die respondente sluit die Minister van Minerale Bronne, die Departement van Minerale Bronne, die Direkteur-generaal van Minerale Bronne en die Minister van Finansies in. Dit is nie duidelik of hy ook sal aansoek doen vir ‘n interdik teen die mynmaatskappye, om hulle te verhoed om met prospektering te begin wat groot skade aan die omgewing kan verrig nie.
Volgens regskenners sal dit beteken dat indien die hof ‘n vergoedingsbevel aan Weber toestaan, dit die argument dat die eiser wel onteien is, sal versterk. Verder word daar ook beweer dat die verlies aan die eiser se inkomste uit hierdie reg (waaruit die staat direk voordeel sal trek) ‘n verdere aanduiding is dat onteiening wel plaasgevind het.
Die toepassing van wetgewing wat ten doel het om blanke boere se eiendomsreg te verbrokkel tot onteienbare saaklike regte, is maar een van die metodes wat die ANC agitator aanwend om Boere-Afrikaners van hulle eiendomsreg te stroop. Die ander metodes is die wreedaardige aanvalle van swart terroriste, wat deur politici opgesweep word om boere te vermoor – ‘n taktiek wat ten doel het om boere met geweld te probeer verdryf.
Die uitreik van ‘n verklarende bevel mag dalk op die kort termyn verligting vir Weber bring, maar indien die grondwetlikheid van die effektiewe onteiening wat die wet tot gevolg het, nie in die nabye toekoms ook aangespreek word nie, sal ander boere nooit regsekerheid met betrekking tot hierdie aangeleentheid verkry nie, en sal hulle verlief moet neem dat die staat ten enige tyd die beheer- en gebruiksreg van hulle eiendom aan derdes kan sedeer.