Afrikaans in howe afgeskeep

Dit blyk dat Afrikaans in die howe geminag word deur talle mense wat veronderstel is om ’n tolk te wees wat behoorlike diens lewer.

Dit is opvallend dat ’n groot aantal tolke wat veronderstel is om onpartydig te wees, en in diens van die Departement van Justisie is, weier om van Afrikaans na enige ander taal te tolk aangesien dit “die taal van ’n onderdrukker” is.

Die meeste tolke in diens van die Departement sê hulle is nie Afrikaans magtig nie, terwyl ander weier om in Afrikaans te tolk.

Ve­ruschka Bosch is glo inderhaas aangewys as tolk in die Oscar Pistorius saak, terwyl sy bewus was dat sy nog onervare is en nie gemaklik was met die feit dat sy optree waar dit wêreldwyd gebeeldsaai word nie.

Bosch het kwalik ’n jaar se ervaring, en kenners meen dit was uiters onregverdig teenoor haar om so ’n geweldige groot saak te behartig waar regsterme gebruik word wat nie alledaags in howe gehoor word nie.

Sy het onttrek nadat daar beswaar gemaak is oor sekere dele van die vertolking wat nie korrek was nie.

Tans maak die Departement gebruik van ’n aantal vryskut tolke om van Afrikaans na ander tale te tolk omdat die Departement se eie tolke onwillig en skynbaar onbekwaam is.

Kenners meen dat die Departement onbillik opgetree het teenoor Bosch om haar in te span as tolk veral terwyl sy vooraf beswaar aangeteken het en gevra het dat ’n meer ervare tolk die taak moes verrig.