Aansienloos

Hy tog het soos ’n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ’n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.

Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. – Jes. 53:2-3

In die aanloop tot die paasfees, die lydingstyd, word baie se fokus onwillekeurig geruk tot winkeluitstallings, sjokolade hasies en eiertjies en spesiale aanbiedinge op winkelrakke. Vir die gelowige is hierdie egter ‘n tyd van diepe besinning. Dit is die tyd in die jaar (En van die tyd van hierdie fees is ons seker om rede die pasgadatum uitdruklik gestel word in die Bybel) waarin ons Here Jesus Christus verneder is, gemartel is, gekruisig is en gesterf het ter wille van sonde waaraan Hy self nie skuldig was nie, die sonde van sy gelowige volgelinge. Daarom kyk ons in die volgende weke na die lyde van ons Here soos voorspel deur die profeet Jesaja.

Die begin van die lyde lê reeds daarin dat Hy wat self God is, ‘n menslike liggaam aangeneem het, nie as koning of owerpriester uit ‘n ryk en koninklike bloedlyn nie, maar dat Hy Homself verneder het, selfs deur mense laat verag het. In ‘n wêreld waarin so baie mense se grootste vrees is dat ander van hom minder sou dink as wat hy van homself dink, ly die verlosser hierdie vernedering, maar dit is maar die begin…