Weermag MIV-vigs sentrum bekyk

Die Amerikaanse Weermag het ’n ooreenkoms aangegaan met die SA Weermag om die Weermag se Vigs-sentrum te verbeter.

Dokumente is hierdie week onderteken waarvolgens alle sentrums van die afdeling opgradeer en verbeter gaan word.

Die Suid-Afrikaanse Departement van Openbare Werke gaan die projek bestuur wat ondermeer insluit die verbetering aan die verskillende sentrums se infrastruktuur, die opleiding van diensdoenende personeel, en die behandeling van weermag lede wat MIV-vigs besmet is.

Na raming is daar reeds meer weermag lede wat behandel moet word as wat in enige ander Afrikaland die geval is.

Die ooreenkoms spruit uit vroeëre onderhandelinge wat gevoer is in 2001.