Wapenskandaal – inligting in camera aangehoor.

Sekere sensitiewe inligting oor die vlootfregatte se aankoopproses kan moontlik hierdie week in camera voor die Seriti-kommissie aangehoor word, as dr. Richard Young sonder meer toegelaat gaan word om ’n Krygkor-getuie te kruisondervra.

Die kommissie het verneem dat Young, wat destyds onsuksesvol was om die gevegsuite-kontrak vir die fregatte te bekom, besig is om die getuienisleiers te frustreer met onredelike eise.

Adv. Simmy Lebala, een van dié leiers, het aan regter Willie Seriti gesê Young soek kopieë van 1,065 dokumente by die kommissie.

Lebale meen dat hy vermoedelike al dié dokumente het ofskoon dit geklassifiseerd is. Die kommissie kon egter van hulle nié opspoor nie wat beteken dat Young dit nié in die kruisondervraging van Fritz Nortjé van Krygkor, wat projekbestuurder vir die fregatte is, gebruik nie tensy die sitting in camera gehou word.

Lebala het Seriti om instruksies gevra oor hoe om dié onmoontlike situasie te hanteer. Volgens hom is hy verder gefrustreerd omdat Young gedurig nóg nuwe versoeke vir dokumente het, waarvan hy nie die toepaslikheid darvan begryp nie.

Volgens Lebala grawe van die kommissie se assistente reeds die afgelope ses maande in die stoor waar die dokumente gehou word net om aan Young se versoeke te voldoen.

Nortjé se getuienis is verlede jaar juis op versoek van Young uitgestel omdat sy kruisondervraging met die huidige groep getuies verband hou.

Young het verlede jaar in Oktober aansoek gedoen om Nortjé te kruisondervra. Net toe die kommissie dit goedgekeur het, het hy dit weer teruggetrek net om in November weer aansoek te doen met ’n nuwe stel versoeke vir dokumente.

Lebala beweer hy het net ’n ongetekende afskrif van Young se verklaring waaroor hy Nortjé wil ondervra. Hy het bygevoeg dat stapels dokumente wat hulle nie het nie en dat die inligting in ag geneem moet word ter wille van die kommissie se volledigheid.

Foto – regter Willie Seriti