Waarom, en hoe bid ons?


Hierdie bespreking oor so ’n belangrike publikasie soos die boek “Gebed”, wat oor die onderwerp van gebed handel, bevat slegs die artikelskrywer se persoonlike geloofservaring met die lees van die boek, en is nie ’n kritiese bespreking daarvan nie. Daarvoor is sy insig om so ’n gewigtige taak aan te pak, gans te beperk.
Aan die anderkant wil die skrywer van hierdie berig nogtans die aangename ervaring oor die lees van die boek met lesers van Die Vryburger deel.
Daar word gereeld boeke oor geloofsake vrygestel, en dit is ook goed so dat dit gebeur. Sommige van die boeke word gou vergeet, ander nie so gou nie, en ander bly in ’n mens se gedagtes.
Die boek, “Gebed”, kan onder laasgenoemde gereken word.
Die boek neem twee hoof verwysingstemas en meet dit dan aan die suiwere vertolking van die Woord met die hulp van die Belydenis Geskrifte wat deel vorm van die Boere-Afrikaner se verwysingsraamwerk vanuit sy Europese verlede van baie eeue.
Dit is ook dieselfde geloofwaardes wat in 1652 na die Kaap gekom het en ook tydens en na die Groot Trek die volk se riglyn was.
Die geloofstryd van Job, toe hy deur die diepste van ellende probeer het om te verstaan wat met hom gebeur het en waarom dit gebeur het, vorm ʼn belangrike besprekingspunt in die boek se soeke na die suiwer opregte gebed van ʼn gelowige. Die outeur wys daarop dat die volmaakte gebed, die “Onse Vader” antwoorde op al ons gebedsworstelinge bied en word as riglyn in die bespreking gebruik, tesame met ander toepaslike gedeeltes uit die Skrif.
Die advies van sommige van Job se vriende, wat met hom medelye kom betoon het, kon nie bydra om sy soeke na die regte antwoord te vind nie en dit het hom eerder aangehelp om te struikel. Wanneer Job uiteindelik by die regte antwoord uitkom met die regte advies is dit verhelderend en die leser van die boek deel saam in daardie ervaring.
Die skrywer slaag uitmuntend daarin om die gelowige leser op die worstelpad saam te neem en die regte antwoorde te vind, soms met verrassende bevindings wat ‘n gelowige gebed verhelderend verduidelik. Die outeur skroom nie weg van die vraag: “Wat is dan ʼn gelowige, opregte gebed”, nie. Hy wys dan op verskeie belangrike sake waarvan “selfkennis” een is.
Die soeke na die regte gebedsverhouding lei tot ʼn hoogtepunt aan die einde van die boek en bring belangrike riglyne na vore waaroor ʼn mens lank bly nadink nadat die boek gelees is en om dit dan weereens van die boekrak af te haal.

Die boek kan direk by die outeur bestel word en ook by Oranjekas verkry word.
Outeur: Prof. H. Van der Wateren
Titel : Gebed
Eerste Uitgawe, eerste druk 2013
Spera Uitgewery Nylstroom. Telefoon 014 717 3264
Die prys is R90 plus R10 versendingskoste