Verkiesing en Selfbeskikking

Die voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad, mnr. Andries Breytenbach, het in ’n mediaverklaring bekend gemaak dat daar slegs een korrekte metode is hoe volksgenote steun kan verleen aan ’n stryd om selfbeskikking, en dit is om te stem in ’n volkseie verkiesing onder leiding van die VVK.

Die volledige verklaring lui soos volg:

 

Daar is kennis geneem van die aanspraak van ‘n politieke party wat aan die 2014-verkiesing deelneem, dat die stemme wat dié party in die verkiesing op hom sal verenig, as ‘n referendum vir selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk beskou sal word.

Dit is algemeen bekend dat ‘n groot aantal volksgenote wat ten gunste van die herstel van ons volk se nasionale vryheid is — waarskynlik die meeste —  nie aan die Staat se verkiesings deelneem nie, ongeag die standpunte van deelnemende politieke partye.

Dit is omdat die Afrikanervolk minder as 6% van Suid-Afrika se bevolking uitmaak en dus geen wesenlike invloed op die politieke gang van sake deur middel van die Staat se stembus kan uitoefen nie. Dit maak ‘n bespotting van die voorgegewe "demokrasie" in Suid-Afrika. Derhalwe is enige aanspraak wat die uitslag van die verkiesing as ‘n maatstaf van steun vir selfbeskikking vir ons volk voorhou, noodwendig ongeldig.

Die enigste geldige toets vir ons volk as geheel se mening oor die herstel van ons nasionale vryheid, sal ‘n  landswye referendum wat spesifiek oor die aangeleentheid handel, onder die Boere-Afrikanervolk  wees.

Intussen gaan die Boere-Afrikanervolksraad, wat deur middel van ‘n vry en regverdige volkseie demokratiese verkiesing daargestel is om ons volk se vryheid te herstel, voort om ons volk se reg in dié verband nasionaal en internasionaal erken te kry. Die steun van partye, groeperings, organisasies en individue  wat dieselfde strewe het, word erken en verwelkom.

A.E. Breytenbach