Verdieping van Kommunisme

Die regering is beslis om hul beleid van kommunisme verder te voer deur die toepassing van talle nuwe dimensies in die politiek van Suid-Afrika.

Die jongste voorbeeld hiervan is die gevolge van die toepassing van die Restitusie Wet wat elders in Die Vryburger verskyn, maar wat nou ’n hele getjank afgee in die kamp van die liberales van die land.

Die vêr-linkse Zille-party is egter ’n ondersteuner daarvan dat die grondhervorming, soos wat die ANC regering dit wil toepas, wel deurgevoer moet word.

Hierdie tendense dui daarop dat die ANC daarin slaag om die swak leierskap van Zille uit te buit en haar in te trek op die weg van kommunisme sonder dat sy dit besef.

Volgens wat die regering beoog, sal die besit van eiendom nie meer vir enige blanke van waarde wees nie, want jy gaan nie onteien word nie, jy gaan net moet afstand doen van jou eiendom omdat dit kwansuis nooit joune was nie.

As dit nie kommunisme in sy volle glorie is nie, dan bestaan kommunisme nie – dan is dit soos die liberale Pik Botha mense mislei het met sy gewraakte uitlating dat “kommunisme dood is”.

Daar is natuurlik enkele aspekte wat in ag geneem moet word wanneer die swartman se politiek geëvalueer word.

Eerstens, wat gister beleid was, is gister se beleid, en nie noodwendig môre s’n ook nie!

Tweedens, die geraas wat hulle, en Zille raas saam, oor grondherverdeling doen, is verkiesings-goed om Julius Malema te probeer troef. Dit word weer iets soos die 1994 storie wat in swart woonbuurte rond gesweef het dat yskaste en stowe en wasmasjiene uit die helder blou lug van Afrika gaan neerdaal in elke swarte se huis…..

Derdens bestaan die moontlikheid dat die ANC vrees vir nog ’n skeuring waar die SAKP ook ’n ander heenkome mag vind, hierdie keer dalk nader aan hulle eie ideaal van ’n Malema.

Kommunisme is nie ’n bestel waarmee die Boere-Afrikaner hom ooit mee kan assosieer nie, wat nog om onder daardie juk jou kinders groot te maak?

Al die geborduur laat een belangrike saak na vore kom: Boere-Afrikaners kan nie onbepaald onder die juk van sulke wispelturige regeerders leef nie – daarom moet die volk sy steun gee aan die ideaal van ’n onafhanklike, soewereine staat waarin ons volk, met ons Westerse beskawingspeil, rustig kan voortgaan om weer ’n modelstaat tot stand te bring.