Restitusie Wet – ANC en DA beleid

Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (S.A.I.R) berig dat die wysigingswet betreffende grond onteiening, gelykstaande is aan die Britse verskroeide aarde beleid van die Tweede Vryheidsoorlog.

Na bewering gaan daar gepoog word om ’n nuwe vyf jaar tydperk in te stel waartydens grondeise ingestel kan word. Aanduidings toon dat ongeveer 379,000 nuwe eise ingehandig gaan word wat die staat nagenoeg R179 biljoen gaan kos, terwyl die begroting voorsiening maak vir R3 biljoen.

Die antwoord mag daarin wees dat die sogenaamde “Promosie en Beskermings-wet vir Investering” van 2013 in werking sal tree. Dit beteken dat die onteiening van eiendom, die regmatige eienaars geregtig sal wees op “regverdige en billike” vergoeding vir die grond.

Die regering wil glo nie die eiendom oorneem nie, maar wel optree as kurator, wat beteken dat die grond nie onteien word nie, maar die eienaar het nie die reg op enige vergoeding nie!

Onder die “Investering Wet” kan die regering ’n wet proklameer wat alle vaste en los bates opeis wat dit dan na aansoek deur swartes, vir ’n tydperk aan hulle beskikbaar gestel kan word vir gebruik.

Met die dat die regering kuratorskap van die eiendom aanvaar, kan die kommersiële boere hulle eiendom verloor.

Daar gaan nie ’n onteieningswet wees nie, maar wel ’n Investering wet wat in werking tree. Die regering neem dus kuratorskap oor en dit is nie nodig om enige vergoeding aan die eienaar te bied nie.

Mnr. Frans Cronje van die S.A.I.R. meld dat met die twee wette in plek, is dit moontlik om enige eiendom van ’n eienaar oor te neem sonder enige vergoeding. Die gevoel is dat die regering en ANC enige eiendom sal kan konfiskeer en aan “arm gemeenskappe” beskikbaar stel.

Hierdie wette kan ook veroorsaak dat landbougrond tot niet gaan en die platteland se ekonomie platval. Armoede en werkloosheid kan volg wat dan gaan veroorsaak dat stedelike gebiede oorstroom gaan word deur werkloses. Verder gaan daar prysstygings van alle produkte plaasvind en armoede gaan verder uitkring.

Daar bestaan ’n mite dat die versnelling van grondhervorming, landelike ekonomie gaan stimuleer en sosiale verbintenisse gaan verbeter.

Die teenoorgestelde is egter waar. Wat nodig is, is grootskaalse kommersiële boerdery aktiwiteite waarby die landelike ekonomie kan baat vind. Streng eiendomsreg wetgewing word dus benodig om te verhoed dat gebeure soortgelyk aan die Britse verskroeide aarde beleid, gaan plaasvind.

Beide die ANC regering en die Demokratiese Alliansie ondersteun die versoek dat grondeise weer geopen word, maar besef nie die uitslag daarvan nie en daarom het Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasse Aangeleenthede dit goed gedink om ’n waarskuwing uit te reik. Die waarskuwing is nie ligtelik uitgereik nie, maar omdat die Instituut besef wat die implikasies van die aanvaarding van die twee wette kan inhou.

’n Landbou woordvoerder het aan Die Vryburger gesê dit is opvallend hoe die liberale elemente in die land begin rondskarrel wanneer hulle geld en bates in gedrang kom, maar tydige waarskuwings van 20 jaar gelede afgemaak het as bangmaak stories van paniekbevange regses.

Foto – Frans Cronje