Reserwebank word bekyk

Twee vasbeslote vegters in belang van hulle kliënte, is steeds nie tevrede met die uitkoms van Realcor se likwidasie en die verkoop van die Bloubergstrand hotel nie.

Die twee Trustees, Deon Pienaar en Willie van Zyl is steeds in ’n verbete geveg betrokke om hulle kliënte se belange te behartig.

Hulle het ’n hofaansoek gebring wat nou talle vrae laat ontstaan, en een daarvan is die rol wat die Suid-Afrikaanse Reserwebank vervul het om beleggers teen uitbuiting te beskerm.

Pienaar en Van Zyl, betwis die Absa aansoek in die Hooggeregshof van Wes-Kaap dat dié trust finaal gesekwestreer word.

Die aansoek om sekwestrasie is tot 27 Mei uitgestel.

Pienaar versoek in sy beëdigde verklaring dat die hof die Registrateur van Banke moet dwing om as party tot die hofgeding toe te tree.

Hy voer verder aan dat die trust nie sy skuld aan Absa kan aflos nie weens die feit dat Deonette de Ridder van Realcor, wat persoonlik gesekwestreer is, se Absa rekening deur die bank gevries is.

Pienaar het ook in sy verklaring aangevoer dat die onvermoë van die trust om die skuld te betaal ’n regstreekse gevolg is van die Reserwebank se besluit om sonder ’n hofbevel die rekeninge van Realcor en sy verwante entiteite te bevries.

Kenners meen dat die ingewikkelde saak, aan die einde van Mei hopelik nuwe helderheid sal bring wat ook voordelig kan wees vir honderde beleggers wat al hulle geld verloor het in die Realcor projek.