Pretoria hospitaal sonder water

In die bekende Eugene Marais-hospitaal in Pretoria is daar reeds vir ’n week lank geen water beskikbaar nie omdat konstruksiewerkers ’n hooflyn van watertoevoer beskadig het.

Die hospitaalpersoneel ondervind moeite om die daaglikse versorging van pasiënte te hanteer weens die watertekort wat nou reeds ’n week duur.

Alle operasies en selfs nooddienste by die hospitaal moes uitgestel word, en dit blyk dat ernstige gevalle oorgeplaas moes word na ander hospitale.

Die hospitaal het verskeie kere die aangeleentheid onder die aandag van die Munisipaliteit gebring, sonder enige reaksie.

Medici sê die munisipaliteit kon moontlik verantwoordelik gehou word vir enige sterftes wat sou intree omdat operasies nie betyds uitgevoer kan word nie.

Talle pasiënte, waarvan enkeles so vêr as uit die Oos-Kaap opgedaag het volgens afspraak, is weggewys omdat die hospitaal nie operasies kan uitvoer nie