Plaas verloor weens hofkoste

Te midde van Hooggeregshof bevele wat Zeerust munisipaliteit moes dwing om sekere voorwaardes na te kom teenoor die Geldenhuys-familie, het die munisipaliteit nie gehoor gegee aan die hof se bevindinge nie. Dit het daartoe gelei dat die familie uiteindelik ’n plaas moes verkoop om vir regskoste te betaal terwyl die munisipaliteit se hofkoste deur getroue belastingbetalers van die dorp vereffen word.

Die munisipaliteit het glo talle voorwaardes in ’n kontrak met die Geldenhuys-familie nie nagekom nie, en die een hofsaak na die ander is gevoer.

Die munisipaliteit het glo ondergrondse water op die plaas van die familie uitgepomp vir twee naburige lokasies, maar uiteindelik onherstelbare skade aangerig deur te veel water uit te pomp.

Die ongekontroleerde uitpomp van water het daartoe gelei dat sinkgate op die plaas voorkom wat oor ’n tydperk veroorsaak is.

Die hof het beveel dat ’n impakstudie gedoen moes word, maar instede is daar meer as tien keer die hoeveelheid water uitgepomp as waarvoor voorsiening gemaak is in die kontrak.

Die watertafel het sodanig gedaal dat die eens vrugbare plaas waar met beeste geboer is, nou ’n droë, byna nuttelose stuk grond is en moes boerdery daar gestaak word.