Parys – Oudit-verslag verdoemend

Die munisipaliteit van Parys het ’n gedetailleerde verslag van die Ouditeur-generaal (OG) ontvang wat in meer as 100 paragrawe uitspel hoe vrugtelose uitgawes aangegaan is, waarvan swak risikobestuur, uiters swak kontantvloei beheer toegepas is, en swak rekordhouding asook wanbesteding van die belangrikste foute is wat gevind kon word gedurende die oudit.

Dit blyk dat Parys weereens een van die swakste oudit-verslae in die land ontvang het, en daar is weinig vooruitsigte dat dit gaan verbeter, was die kommentaar van ’n inwoner in die geteisterde dorp.

Volgens die verslag het die munisipaliteit meer as R187miljoen oorbestee, en die uitgawes nie behoorlik gedokumenteer soos deur die wet vereis word nie.

Die swak bestuur van die munisipaliteit het daartoe bygedra dat ’n verlies van R140 miljoen getoon is, wat ’n verdubbeling van die vorige jaar se tekort is.

Die OG meld voorts in die verslag dat die syfers nie na behore bevestig kon word nie vanweë die onaanvaarbare swak stelsel en afwesigheid van noodsaaklike dokumentasie en ander inligting.

Die koste om werkers in diens te hou, het egter vir die boekjaar met R120miljoen gestyg wat daarop neerkom dat dit met R10miljoen per maand verhoog is.

Die verslag dui daarop dat menige werkers onopgelei is en onbevoeg is om hulle pos te beklee.

Een woordvoerder het gesê dat die talle pogings om sekere werkers dissiplinêr aan te kla, telkens gefnuik is.