Kerk gaan voort om kultuur te ondermyn

In ‘n nuwe stap wat die Verenigende Gereformeerde Kerk van Suidelike Afrika (VGKSA) en die NG Kerk nader aan Marxisme bring, wil hulle nou die destruktiewe mag van rassisme pak.

Die twee moderature wat verlede week vergader het, sê dat hulle van voorneme is om saam ’n program vir die kerke te ontwikkel en toe te pas wat almal sal help om hierdie uitdaging op ’n wyse te hanteer wat hulle nader aan mekaar sal bring.

In ‘n verklaring sê die verteenwoordigers van die NG Kerk dat hulle kennis geneem het van die besluite van die VGKSA se Algemene Sinodale Kommissie (ASK) en dat hulle nie ten volle gelukkig was met die ASK van die NG Kerk se besluit oor die status van die Belydenis van Belhar in die NG Kerk se belydenisgrondslag nie.

Die Verenigende Gereformeerde Kerk van Suidelike Afrika (VGKSA) verteenwoordig ’n groot deel van die kleurling bevolking van die land, terwyl die NG Kerk hoofsaaklik blanke lidmate het.