Gordhan se tussentydse begroting

Die tussentydse begroting wat die ANC-regime se minister van finansies, Pravin Gordhan, op 26 Februarie voorgehou het het geen verrassing opgelewer nie. Dit was ‘n begroting van ‘n sukkelende ekonomie onder ‘n onder gemiddelde regering wat geen ruimte gelaat het om innoverend te wees nie.

Aan die positiewe kant word daar in vooruitsig gestel dat die land se skuld beperk sal word tot 45% van die Bruto Binnelandse Produk (BBP). Suid-Afrika het die afgelope paar jaar elke jaar in ‘n groter negatiewe betalingsbalans ingegaan en ondervind dit steeds, veral weens aanhoudende stakings.

Die begroting se effek op persoonlike belasting is oor die algemeen hoër belasting, alhoewel dit gering is. Die belasting “verligting” het behendig gebruik gemaak van “blokkruip” waar dit voorkom asof daar verligting is maar nie voldoende kompenseer vir inflasie nie. Belastingverligting word op 5.4% aangegee terwyl die Gordhan sy inflasie voorspelling op 6.3% stel. Persone met ‘n jaarlikse salaris tot R250 000 kry wel ‘n mate van belastingverligting.

Brandstofheffings styg met 12c per liter en die padongelukfonds met 8c per liter. Dit tree op 2 April in werking. Indien die land ‘n gesonde ekonomiese groei gehad het kon daar ‘n verhoogde heffinginkomste verkry word sonder om die heffingspersentasies te verhoog.

Vir die volgende drie jaar word daar beplan om belastinggeld soos volg te spandeer (bedrae in miljard rand):

R410; Sosiale toelaes

R15.2; Ekonomiese mededingendheid

R8.5; Gemeenskap werkskeppingsprogram

R8.7; Vvestiging en grondverkryging

R7.0; Subsidiëring van “kleinboere”

R78; Subsidies aan universiteite

R19.4; Nasionale studente finansieringshulpskema

R34.3; Infrastrukture vir skole

R22.9; Opgradering van gemeenskap spoorvervoer

R143.8; Hulp aan munisipale infrastruktuur

R42.0; HIV/VIGS

Gordhan is van mening dat Suid-Afrika onder omstandighede redelik goed presteer en dat die swak wêreld ekonomie sedert 2009 die oorsaak is vir die land se swak jaarlikse ekonomiese groeikoers. Die siening word weerspreek deur na ander lande se groeiverwagting vir 2014 te kyk. Teenoor S.A. se 2.7% ekonomiese groeiverwagting beplan China 7.5%, Indië 5.4% en die gemiddeld vir Afrika op ongeveer 6%.

Foto – Gordhan