Geskiedkundige skat vir Oorlogsmuseum

Meubels afkomstig uit die raadskamer waar samesprekings destyds gevoer is om die Tweede Vryheidsoorlog te probeer verhoed, is die Oorlogsmuseum in Bloemfontein se nuutste toevoeging.

Die meubels het 115 jaar lank in die Spoorwegburo in Bloemfontein se raadskamer gestaan.

’n Boekkas, banke, kandelare, tafel en stoele word alles nou in die J.H. de la Rey-saal in die Oorlogmuseum uitgestal.

In ’n poging om geskille uit die weg te ruim het pres. M.T. Steyn in 1899 vir die Britse hoëkommissaris, lord Alfred Milner, en pres. Paul Kruger vir samesprekings na Bloemfontein se Spoorwegburo genooi.

Milner het egter gemeen Steyn gaan nie objektief wees nie en hy is deur Abraham Fischer vervang – die eerste en enigste eerste minister van die Oranjerivierkolonie voordat die land in 1910 ’n unie geword het. Dié samesprekings het egter misluk en oorlog het kort daarna met Groot-Brittanje uitgebreek.

Die oorspronklike stoele en tafel waarom die vergadering plaasgevind het, is reeds in die 1970’s na die museum verskuif. ’n Replika-tafel en stoele is in daardie stadium vir die Spoorwegburo se raadskamer gemaak.

Sedert 2011 het die Oorlogsmuseum met Transnet vir die ander meubels onderhandel. Dit is twee weke gelede aan die museum toegestaan.

Johan van Zÿl, bestuurder: vakkundige dienste van die Oorlogsmuseum, sê die meubels is veral waardevolle erfenisstukke omdat dit deel gevorm het van ’n vredespoging in die aanloop tot die oorlog.

Hy sê dat oorlog begin rondom ’n tafel waar mense nie hul geskille kan besleg nie. Dit eindig ook weer om ’n tafel waar mense vredessamesprekings voer.