Frankfort ignoreer hofbevel

Dit blyk asof die munisipaliteit van Frankfort in die Vrystaat, sowel as sy munisipale bestuurder, in die warm water is nadat hulle die  rioolaanleg nie behoorlik onderhou het nie.

’n Bevel in die Vrystaatse hooggeregshof is gemaak dat die munisipaliteit twee vorige hofbevele geheel en al geminag het.

Nou is die munisipaliteit gelas om binne vyf dae te voldoen aan die bevele wat voorheen gedien het.

Die munisipaliteit is ook beveel om al die hofkoste te dra.

Hofbevele wat sedert 2004 teen die munisipaliteit gemaak is, het geen verandering teweeg gebring nie.

In die hofstukke wat gedien het, is uitgewys dat Frankfort se rou riool in die Wilgerivier beland, en daarvandaan na die Vaaldam afgevoer word.

Dit blyk egter dat die howe se bevele geïgnoreer word, en die onaanvaarbare gemors net voortduur.

Kenners meen die verantwoordelike persone behoort tronkstraf te kry, en ander mense moet in hulle ampte aangestel word wat gehoor sal gee aan die hof se bevel.