Daily Archives: February 21, 2014

Geskiedenis van Majubadag

ʼn Kort geskiedkundige oorsig oor die datum 27 Februarie 1881. Inleiding:  Die aanloop hiertoe begin reeds, toe die wêreld se rykste minerale skatte op die grondgebied ontdek was, wat ons…

Skrywersideaal van n volksman

Hendrik van Blerk is in Johannesburg gebore en het sy skoolopleiding in Heidelberg Transvaal begin.  Nadat hy nog twaalf ander skole besoek het, was hy na standerd ses vir goed…

Vakbondlede raak meer militant

Die vakbond, Amcu, het die platinum mynbase se eis verwerp dat hulle na die onderhandelingstafel moet terugkeer. Hulle beskuldig die mynbase daarvan dat hulle voorgee dat hulle die hoë morele…

Agtien miljoen toeriste vir Griekeland

Griekeland het in 2013 ‘n rekord aantal toeriste gelok. Dit het aan die land ‘n welkome handelsurplus van €1.24-miljard vir die jaar gegee. Toerisme is die grootste inkomste verdiener vir…