Zille kampvegter vir liberalisme

Helen Zille het in ’n toespraak gesê dat liberalisme versoenbaar is met die regstel van onregte uit die verlede.

Dié vêr-linkse partyleier het na regs, en glo ook na links gekap, nadat sy die argwaan van duisende ondersteuners moes verduur oor haar “misleiding storie”.

By ’n geleentheid van die Kaapstadse Persklub het sy gesê daar is twee soorte liberalisme, naamlik die funksionele liberalisme en substantiewe liberalisme.

Funksionele liberalisme is wanneer die vryheid en belange van die indiwidu eerste gestel word, en substantiewe liberalisme is dat die staat die individu se vermoë moet bou om vryheid te behaal – bedoelende die staat moet die geleenthede skep sodat die mense dit kan benut.

Sy sê die DA staan vir substantiewe liberalisme en staan ook vir “regstellende aksie”.

Sy het beklemtoon dat die Wysigingswetsontwerp op Gelyke Indiensneming  “Verwoerdiaanse rassigheid” bevat.