Word Johannesburg ‘n lokasie?

Johannesburg wil met ’n nuwe “ontwikkelingsplan” begin deur woonhuise in ou woongebiede op te koop, dit dan plat te slaan, en hoë digtheid behuising oprig om die groeiende vraag na stedelike huisvesting die hoof te bied.

Kenners meen die plan mag teoreties goed wees, maar in die praktyk gaan die ’n nuwe Hillbrow beteken met nog meer misdaad.

Johannesburg het blykbaar twee jaar gelede begin met die ontwikkelingsplan wat nou kommer wek by menige huiseienaar in die gebiede.

Woongebiede soos Auckland Park, Westdene en Melville is van die eerstes wat “getransformeer” moet word.

Lae koste behuising word beoog vir die gebiede, wat beteken dat dit ’n “nuwe lokasie” gaan word, word gesê.

Met die planne om tot 500 wooneenhede per hektaar grond op te rig, is dit maar net nog ’n Soweto wat in aanbou gaan kom, was die mening van ’n stadsbeplanner.

Die meegaande foto toon hoe lyk lae koste behuising.