Witbank moet betaal

Die Witbank metroraad het ’n lastereis ontvang van ’n munisipale raadslid en is nou gelas om R1 miljoen van die belastingbetalers se geld uit te betaal omdat die Raad geweier het om die eiser om verskoning te vra.

Intussen het die tyd verstreke geraak om appèl aan te teken en moet die metroraad nou maar die gevolge van hulle daad dra deur te betaal, alhoewel dit met geld gedoen word wat nie aan hulle behoort nie.

Die hof het ook beveel dat die Raad verplig is om skadevergoeding van R50,000 aan die raadslid te betaal, tesame met 15% rente op die bedrag wat nou reeds etlike jare gelede as eis ingedien is.

Dit beteken die Raad moet R400,000 aan die eiser betaal omdat hulle hom nie om verskoning wou vra nie.

Die Raad moet ook regskoste ten bedrae van R600,000 betaal.

Die eiser het gedreig om op die Metroraad se bates beslag te lê aangesien die Raad aangebied het om die bedrag af te betaal.

Die saak spruit uit ’n hofgeding waar die landdroshof beveel het dat die raad Berg om verskoning moet vra, maar die Raad het geweier om dit te doen en geappelleer.

Dit het gelei tot ’n appèlsaak in Johannesburg, waartydens twee regters beveel het dat die Raad verskoning moet vra.