Vrou gekies as president van WRK

In die Suid-Koreaanse stad, Busan, is Dr. Mary-Anne Plaatjies-van Huffel, as ’n verteenwoordiger van Suid-Afrika. verkies as een van die agt presidente van die Wêreld Raad van Kerke (WRK).

Dit is al weer ’n eerste vir haar in haar loopbaan..

Sy was in 1992 die eerste vrouepredikant in die NG Kerkfamilie en is later ook die eerste vrou in die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) wat tot hul moderatuur verkies is.

Verlede jaar het sy die eerste vrou geword wat die VGK se moderator van die algemene sinode geword het.

Die hertoetrede van Afrikaanse kerke as lede van die Wêreldraad van Kerke het daartoe gelei dat duisende mense die drie Afrikaanse “susterskerke” verlaat het weens die politieke agenda van die Raad.

Die mees onlangse wegbreek uit die NH Kerk van Afrika is grotendeels daaraan toe te skryf dat dié kerk ook bereid was om honderde van sy eie lidmate te verloor ter wille van lidmaatskap van die internasionale World Alliance of Reformed Churches (WARC).