“Voordele” van swak Rand?

Daar word van tyd-tot-tyd die bewering gemaak dat die swak Rand tot Suid-Afrika se voordeel is en dat dit uitvoere bevorder. Tot watter mate is die bewering korrek?

Dit is algemeen bekend dat die swakker Rand inflasie bevorder. Suid-Afrika is in ‘n groot mate ‘n invoer land en moontlike voordele wat uit verhoogde uitvoere mag ontstaan word tot ‘n groot mate uitgekanselleer deur die hoër prys wat op invoere betaal moet word.

Dit op sy beurt bring verhoogde inflasie mee. Die nadelige handelsbalans wat elke maand groter word is ‘n bykomende bewys dat ‘n swakker Rand nie noodwendig die land tot voordeel strek nie, stakings ten spyt.

Omdat die land grootliks op invoere van kapitaalgoedere aangewese is, veroorsaak die swak Rand wisselkoers dat dit produksiekoste opjaag; voeg daarby die hoë koste van ingevoerde brandstof, ingevoerde grondstowwe, motorvoertuie, elektriese en elektroniese toerusting en onderdele en vele ander items en daar bly weinig oor om die voordele van ‘n swak Rand aan te prys.

Volgens ʼn woordvoerder van die Oranje Sake Instituut het vervaardigers in Suid-Afrika ook te doen het met die onstabiliteit van die land se wisselkoers en wanneer bestellings vir invoere geplaas word moet daar deeglik hiermee rekening gehou word en die vooruitdekking, wat op die wisselkoers onsekerheid uitgeneem moet word, jaag kostes nog verder op.

By ʼn ekonomie wat ontwikkel is, soos by die EU en die VSA, kan ‘n swakker wisselkoers wel bydra om so ‘n land se ekonomie wat sukkel tot hulp te wees, want daardie lande is gewoonlik minder afhanklik van invoere; ook is van die invoere dikwels grondstowwe wat teen ‘n relatiewe lae prys bekom word om dan na verwerking teen ‘n hoër prys uitgevoer te word..

Die terugbetaling van buitelandse lenings, en die rente daarop, plaas onnodige druk op die land se ekonomie en ook op hierdie gebied is ‘n swak Rand nadelig.

Die internasionale bankgroep, HSBC, het vandeesweek in ‘n opname ook tot die gevolgtrekking gekom dat ‘n swakker Rand nie noodwendig goed is vir Suid-Afrika se ekonomie nie.