Volksraad Terugvoer Vergadering – 9 November 2013

Die Boere-Afrikanervolksraad is op 24 September 2011 in ‘n volkseie verkiesing aangewys met die opdrag om ons volk se reg op selfbeskikking ten uitvoer te bring.

In die onlangse Hooggeregshof uitspraak tydens die vonnisoplegging in die Boeremagsaak, het regter Jordaan baie duidelik verwys na artikel 235 van die Grondwet en die howe as die enigste aanvaarbare roete om onafhanklikheid te verkry.

DV op Saterdag, 9 November sal ’n afvaardiging van die Volksraad volksgenote kom toespreek by die Vryheid Boere-unie saal om 11:00vm. Belangrike terugvoer sal gegee word rondom die nuutste stand van sake in terme van ons pogings om met die Regering in gesprek te tree. Tydens die vergadering sal ook geleentheid gegee word vir vrae aan die Volksraad.

Volksraadslede wat die vergadering sal toespreek is die voorsitter, Mnr. Andries Breytenbach, Mnr. Abel Malan (ondervoorsitter) en Mnr. Ben Geldenhuys (lid van die dagbestuur).

Die amptelike kiesersrol bly oop vir enige persoon, wat homself vereenselwig met die vryheidsideale van die Boere-Afrikaner, om ook as kieser te registreer. Die Boere-Afrikanervolksraad se amptelike mandaat het ten doel om namens die steeds groeiende getal kiesers, territoriale selfbeskikking op te neem in ‘n eie soewereine Vaderland, weg van alle volksvreemde dwingelandy, slegs onder die genadige hand van ons Almagtige Vader, Allerhoogste Skepper van hemel en aarde. Besoek gerus die webblad vir meer inligting: www.volksraad.co.za

Die Boere-unie saal is by die veilingskrale in Stretchcrescent. GPS ruitverwysings  27° 47′ 10” Suid en  30° 48′ 55” Oos. Kontak Johan Fourie (082 708 8973) of André van Heerden (0842068414) vir verdere navrae.