Volk en kultuur

Alhoewel kultuur binne volksverband tot ‘n groot mate alle fasette van volkswees insluit is dit soms nodig dat daar gerus weer gekyk kan word na ‘n sekere faset van kultuur en dit is spesifiek die volk se kuns en sy kunstenaars.

Beide kuns en die skeppers van daardie kuns, sy kunstenaars, sluit die teenswoordige en die oorgeerfde skatte (ons kan dit ook bates of kosbaarhede noem) van ‘n volk in. Weens die kultuurvervlakking binne ons volk, waarin die openbare media ‘n rol gespeel het, het dit onder kunstenaars die mode geword om met die massa te assimileer. Slordigheid, vuiltaal en oppervlakkigheid bring geld in hulle sakke, en hulle word deur die media gedra om nog meer voordeel te trek. Hulle lewer egter nie ‘n kulturele bydrae van noemenswaardige belang nie.

‘n Volk wat op die hoogtepunt van sy bestaan verkeer het was gekenmerk deur ‘n besondere opbloei op kunsgebied. Kunstenaars is onlosmaaklik van hulle volk en hulle vervlakking en afdwaling is maar net ‘n kenmerk van die toestand binne so ‘n volk. As daar weer hoëre geestes verdieping binne ‘n volk plaasvind sal die kunstenaars moet terugkeer na hulle volk, want hulle kan nie onbepaald in isolasie voortbestaan nie.

Deel van die Boere-Afrikanervolk se oorgeerfde kuns kom uit sy Europese verlede. Baie van daardie Europese kuns dateer terug toe ons voorgeslagte nog in Europa was, voor 1652. Dit sluit in pragtige geboue, skilderye, beeldhouwerk, letterkunde en musiek.

NP van Wyk-Louw het by geleentheid geskryf dat ‘n volk wat nie kuns kan skep nie, nie die reg het op voortbestaan nie, want so ‘n volk kan beswaarlik ‘n beskawing genoem word. Daar is geen geestesverryking en verhewe dinge wat binne so ‘n volk se diepere wese plaasvind nie.

Hierdie artikel wil hom bepaal tot die musiek en meer spesifiek tot klassieke musiek. Musiek het die vermoë om die binneste van ‘n mens te roer en om selfs ‘n volk wakker te maak. Geseënd is ‘n volk wat kunstenaars het wat deel van sy volk wil wees en saam die stryd wil voer. Guiseppe Verdi was so ‘n kunstenaar.

Verdi was op 9 of 10 Oktober 1813 in Italië gebore. Hy was ‘n diep gelowige mens en ‘n volksnasionalis en het met sy musiek sy volk se vryheidsgevoel wakker gemaak toe hulle onder die juk van Oostenryk was. In een van sy briewe skryf hy dat “selfs al sou ‘n jong persoon sterf in die verdediging van sy land, moet dit nie as ‘n tragedie gesien word nie; dit beteken net dat hy lank genoeg gelewe het”. Die Boere-Afrikanervolk het ook sy kunstenaar- patriotte oor die jare gehad en aan hulle eer bewys. Helaas, byna almal sit tans om die vleispotte saam met dié wat van die volk vervreemd is. Daarom juig hulle die vervlakking, vuil taal en verbroedering toe.

Die massamens met sy massawaardes, waar alles massa-aanvaarding moet hê is aan die orde van die dag. Elkeen wil soos die ander lyk, dink en met die stroom saamvloei. “Geen tyd meer vir alleen weens, geen diep dink nie”, om NP van Wyk-Louw aan te haal.

Die internetkoerant, Die Vryburger, se redaksie het besluit om nie net die voorkeur koerant vir die volk te wees wat die nuus wil aanbied wat saakmaak nie. Die koerant wil ook in diens van die volk staan om weer daardie dieper waardes onder die aandag te bring en te help uitdra. Die Vryburger wil help om ons volk se kunstenaars weer terug te vind, oftewel om by te dra dat die kunstenaars weer hulle volk kan vind, en die pad saamloop tot nuwe hoogtes in die bereiking van vryheid en die skoner dinge van ons volkswees. Om ook ons volk se kinders saam te neem daarheen.

Om dit te doen het Die Vryburger ‘n spesiale afdeling by sy inhoudskeuse geskep onder “Kultuur”. Ons wil ‘n beroep op ons lesers doen om daardie afdeling te besoek, dit te geniet en om ons kinders daarby te betrek en sodoende ook vir hulle daardie liefde aan te leer. Dit is in navorsing bewys dat die inneming van die skoner kunste ook bydra tot beter prestasies by die mens met stimulering van denke en innoverende vermoëns.

Liewe volksgenote, besoek gerus die kultuurafdeling van Die Vryburger, maar hou nie daarby op nie, begin ‘n eie klassieke musiek versameling en leer die liefde en waardering daarvoor vir julle kinders aan. Kinders kan nooit te jonk wees om aan klassieke musiek bloot gestel te word nie.