Verslag – Wes-Kaap Boerevergadering

Die Boerevergadering, wat op 2 November te Bellville gehou was, het aan die verwagtinge voldoen.

Die mense wat opgedaag het is volksgenote wat onrustig voel oor die omstandighede waaronder hulle en hulle kinders moet lewe en is op soek na blywende oplossings.

Die vyf sprekers wat opgetree het, het hulle goed van hulle taak gekwyt. Die onderwerpe wat bespreek is, was interessant en relevant en die sprekers het verseker hulle huiswerk gedoen en met feite vorendag gekom.

Onderwerpe waaroor gepraat was, was onder andere “Red October”, Boikot Naspers, Polisie/Weermag korrupsie en plaasmoorde. Aandag is ook gegee aan plaasbeveiliging en onafhanklikheid van die Wes-Kaap.

Almal was dit eens dat die tipe vergadering voortaan gereeld gehou moet word op verskillende plekke om mense meer bewus te maak en dat daar aan werkbare alternatiewe aandag gegee moet word.

Dit is die begin om met die volk te gesels en beslis nie die laaste keer nie. Ongeveer 80 mense het hierdie eerste geleentheid bygewoon en hulle sal volgende keer vriende en belangstellendes saambring.  

Daar was met die sprekers na afloop van die vergadering gesels en die aangename atmosfeer wat geheers het, het bygedra om volksbande tussen die mense teenwoordig te versterk.

 

.