Verskil in denke!

As die president van Uruguay 80% van sy inkomste terug gee aan sy volk, dan is hy ’n volksman wat hom diensbaar stel aan die mense wat hom gekies het – en dan word so ’n man as adellike vors gesien.

As ’n regering hom skuldig maak aan afluistery en dan eers swig as die slagoffer hom in die oë kyk en direk konfronteer, dan is daardie regering bedenklik en kan nie vertrou word nie.

Maar as ’n regering sy onderdane besteel deur korrupte handeling, en die amptenary die regering se doen en late navolg, dan is dit nie net ’n regering wat bedenklik optree nie.

Wanneer daardie regering se woordvoerder sy party nog vergelyk met die Drie-Enige God, dan word die rooi-ligte nog rooier!

Dit is ’n regering wat hom skuldig maak aan growwe vergryping.

As daardie selfde regering dan met bepaalde wetgewing sy bedenklike optrede wil verdoesel, deur die media aan bande te lê oor wat hulle mag berig, en waaroor geswyg moet word, dan is dit kommunisme in die ergste graad.

Uit die voorafgaande is die verskil in denke en optrede tussen verskillende regerings van verskillende lande, slegs as voorbeeld uitgewys.

Hierdie verskil in denke bepaal ook die optrede.

Die een gee terug wat hy verdienstelik ontvang het –  die ander neem meer as wat hom toekom, sonder om te vra, en sonder om “te bloos” as hy uitgevang word!

In die maande wat kom sal die “Muilbandwet” na verwagting in werking gestel word. Dan sal Die Vryburger, net soos ander koerante, die radio en die TV, ingeperk word om sekere handelinge van “hooggeplaastes” aan sy lesers en luisteraars bekend te maak.

Die waarheid sal dus in meer as een opsig, verswyg word, om te verhoed dat die staat die “oortreder” se deure gaan sluit.

In die tydvak waar Die Vryburger maand na maand teen ’n ongekende tempo groei in lesers getal, word hy ook binnekort gemuilband deur die owerheid van die land.

Dit benadeel almal – dit word afgedwing op skrywer en op leser.

In die lig hiervan wil die redaksie beklemtoon dat alles wat geskryf mag word, geskryf sal word ter wille van die waarheid.

Hierdie nuwe wending kan moontlik daartoe lei dat Die Vryburger sy aanslag en skryfstyl moet aanpas om nie in botsing te kom met ’n gevoellose maghebber nie.

Die Vryburger sal nie saam met die liberalisme hardloop om die guns van die maghebber te verkry nie – en sal nie voetjie-voetjie speel ter wille van gunsies  nie.

Die Vryburger sal met realisme en met oorgawe sy beriggewing formuleer tot op die hoogste moontlike vlak van eerbaarheid, soos wat tot hede gepoog is om te doen.

Die Vryburger sal sy onafhanklikheid bly behou, wil nie veg met sy eie mense nie, en sal nie versoening aanknoop met die liberalisme nie.

Die redaksie het met verbasing kennis geneem van die groei wat beleef is in die afgelope maand en wil elke leser hartlik bedank vir deurlopende steun – en wil elke nuwe leser hartlik verwelkom!

Ons sal poog om te midde van die “muilbandwet”, steeds die waarheid oor te dra aan ons lesers, waar hulle ook al mag wees. Ons weet hulle lees ons koerant regoor die wêreld – van die noorde tot die suide, van oos tot wes!

As ’n TV nuusleser ons komplimenteer dat daardie TV stasie hulle nuus se korrektheid toets aan die hand van Die Vryburger se berigte, dan sê dit meer as wat menige sou kon verwag.

As twee radiostasies hulle nuusuitsendings doen deur Die Vryburger se berigte letterlik woordeliks te lees, dan vertel dit ’n eie verhaal….

Mag elke leser hiermee die versekering kry dat ons geen plan het om enigsins af te wyk van dit waarmee ons 18 maande gelede begin het nie want ons het immers ook ’n verskil in denke!

 

Redakteur